CIP, kemisk rengöring

Kemisk rengöring av
ångpannor,värmeväxlare, kompressorer och alla typer av kylsystem

Produkter och pumpar levereras, rengöringen utförs och de använda
produkterna skickas till

destruktionsanläggning eller destrueras på plats.