Kyltorn

Kyltornen utförs moduluppbyggda.

Valet av kyltorns-typ, med rätt an-passad fläktdrift, ger låg effekt-förbrukning, vilket gör kyltornen till ett av de mest driftsekonomiska alternativen för att kyla vatten.

Kyltornen produktutvecklas fortlöpande för anpassning till aktuella driftförhållandenunder varierande klimat med såväl kalla vintrar som varma somrar.