Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare finns för vätskor innehållande fasta partiklar och fibrer liksom för ånga och kondensat

De lämpar sig även för viskösa vätskor.

Värmeväxlarna tillverkas i ett robust industriellt utförande med väl genomtänkt konstruktion.