Tubvärmeväxlare

tubvärmeväxlare

Tubvärmeväxlare är en mycket användbar värmeväxlartyp.

Den tål mycket höga tryck och temperaturer och lämpar sig

för såväl vätska/vätska-applikationer som för förångning

och kondensering.

Tubvärmeväxlare klarar stora flödesvolymer vid måttliga

 tryckfall och kan fås i följande material:

Kolstål, AISI304, AISI316, SMO254, Duplex samt Titan.