Legionella

Legionärssjukan

är en svår lung-inflammation som årligen drabbar

omkring 50-80 personer i Sverige.

Det smittar genom att man andas in droppar med förorenat vatten.

Behandlingen är antibiotika, ibland i samband med sjukhusvård.

Legionärssjukan beskrevs först 1976 i samband med ett utbrott som drabbade amerikanska krigsveteraner. Infektionen orsakas av legionellabakterier som förökar sig i stillastående vatten och som kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.

Smitta sker genom att man andas in förorenat vatten med finfördelade vattendroppar i luften, till exempel när man duschar. Omkring 100 fall av sjukdomen rapporteras i Sverige varje år. Cirka hälften har smittats utomlands. Personer med nedsatt immunförsvar och rökare har större risk att drabbas.

 

Symtom

Legionärssjukan ger symtom på lunginflammation med hög feber, huvudvärk, påverkad andning och torr hosta. Diarré och psykisk påverkan med förvirring förekommer. I svåra sjukdomsfall kan respiratorvård behövas. Tiden från smittan till insjuknande är vanligen fem till sex dygn.

 

Allmänt

Legionellabakterier växer till i vattentemperatur mellan 18 och 45 grader C. Genom att förhindra att vatten står stilla i ledningssystem och tankar, och att vattentemperaturen hålls vid minst 60 grader C minskar risken för smitta. Något vaccin mot legionella finns inte.

 

Pontiacfeber

Legionellabakterierna kan också ge upphov till pontiacfeber, en lindrigare självläkande sjukdom, med influensaliknande symtom med feber och muskelvärk.

Inkubationstiden för pontiacfeber är från några timmar till 2 dygn.
På röntgen syns inga lungförändringar. Tillfrisknandet sker spontant inom 2 till 5 dygn. De personer som insjuknar i pontiacfeber är oftast personer utan bakomliggande sjukdomar.Varför endast vissa personer får en typisk legionärssjuka, andra pontiacfeber, medan de flesta som utsätts för smittan förblir friska är oklart.

Smittdosen, d.v.s. det antal bakterier man får i sig, spelar sannolikt viss roll. Personens hälsotillstånd är också av betydelse. Personer med nedsatt infektionsförsvar och t.ex. storrökare ådrar sig legionärssjuka lättare.

 

Allmänt

Antalet legionellabakterier i ett vattensystem kan minskas genom att vattentemperaturen hålls vid minst +60°C i varmvattenberedaren och minst +50°C vid tappstället. Dessutom bör ledningssystemen vara konstruerade så att stillastående vatten undviks och bakterietillväxt försvåras.

Det finns inte något vaccin mot sjukdomen.