Förhindra legionellautbrott.

Kontakta EMIVA för beräkning av lämplig dosering och utrustning

för er anläggning. 0708-684 682

 

I vattensystem kan mikroorganismer som parasiter och skadliga bakterier som legionella trivas och föröka sig.

Störst är risken för legionellasmitta i duschar, bubbelpooler, kyltorn och liknande anläggningar som sprider vattenaerosoler.

Vattenaerosoler är mycket små fina vattendropparsom kan innehålla legionellabakterien och kanspridas flera kilometer.

När människor andas och drar ner aerosolerna i lungorna kan legionellabakterierna få fäste och orsaka legionärssjuka.

Legionellabakterier kan också orsaka pontiacfeber.

 

 

FÖRHINDRA LEGIONELLA

 

Förhindra spridning av legionella genom att regelbundet dosera en

effektiv men miljövänlig produkt som är ca 100 ggr effektivare

mot mikroorganismer än hypokloritjonen, som är den aktiva jonen

i natriumhypoklorit.


Produkten dödar bakterier samtidigt som den aktiva komponenten

bryts ner till ofarliga substanser som salt och vatten.

 

Kontakta EMIVA för beräkning av lämplig dosering och utrustning
för er anläggning. 0708-684 682