Fatpumpar

för högviskösa vätskor (upp till 100.000 cP).

Fatpumpar är en mycket vanlig pumptyp. De används på de flesta industrier för pumpning av vätskor ur fat och behållare.

Med en enkel bajonettfattning kopplas motor och pumprör samman och därmed kan motorn lätt flyttas mellan olika pumprör.

Det finns även pumprör som kan skapa höga tryck, pumpa viskösa vätskor, blanda vätskor i behållare, special-pumprör för totaltömning av behållare o s v.