Tjänster

EMIVA AB kan erbjuda:


Konsulttjänster inom vattenrening och vattenbehandling.


Kurser i matar- och pannvattenbehandling för pannskötare.


Kontroll av funktion och status av vattensystem med hjälp av vattenanalyser.


CIP, Kemisk rengöring av värmeväxlare, kylsystem, ång- och hetvattenpannor m.m.