CIP, kemisk rengöring

Rengöring av industriella vattensystem som

ångpannor,värmeväxlare, kompressorer och

kylsystem m.m.

Produkter och pumpar levereras, rengöringen utförs och de

använda produkterna transporteras till godkänd

destruktionsanläggning eller destrueras på plats.