Konsulttjänster

Konsulttjänster inom kylvatten- och pannvattenbehandling samt vatten- och avloppsrening

 

Tillsammans med kunden utförs en kartläggning och genomgång av systemet. Därefter föreslås mekaniska och/eller kemiska lösningar som ger kunden ett optimalt resultat, tekniskt och ekonomiskt.