Kurser i matar- och pannvattenbehandling för pannskötare.

Utbildningen sker hos kund och då kan, om så önskas, kursen anpassas till kundens anläggning så specifika frågor gällande kundens anläggning kan diskuteras.
Kursen omfattas av:
1. Teoretisk genomgång av de olika delarna i ett
  ång/hetvattensystem.
2. Genomgång av provtagning och analyser för kontroll av  
  anläggningen.
3. Tänkbara fel och åtgärder vid avvikelse av analysresultatet.
4. Praktiska analyser enligt de instruktioner och med den
  utrustning som finns tillgänglig hos kund.