Service

EMIVA AB kan erbjuda serviceavtal som bl.a. omfattar översyn av aktuellt system, uppföljning  av  vattenkvalitén genom analyser på plats samt kontroll av doseringsutrustning och doseringsnivåer.

Varje serviceavtal utformas enligt respektive kunds önskemål