Vattenanalyser

Kontroll av kylvatten-system samt ång- och

kondensatsystem genom vattenanalyser.   

Vi besöker kunden och utför analyser av matarvatten, pannvatten, ånga, kondensat och/eller kylvatten.

Beräkningar görs av: bottenblåsning, kondensatretur, uppkoncentrering av salter m.m. samt eventuella energivinster som kan göras.

Med ledning av analyser och beräkningar kommenteras anläggningens allmänna status och de åtgärder som eventuellt behöver utföras.