Vattenrening m.m.

EMIVA har ett komplett produktprogram

för vattenrening; rening av råvatten,

industriella och kommunala avloppsvatten,

dricksvatten, spädvatten för ångpannor,

hetvattenpannor och kylvatten m.m.

Reningsmetoder för olja i vatten, skär- och slip-

vätskor,valsemulsioner m.m.

CIP (cleaning in place) av värmeväxlare,

kylsystem, ång- och hetvattenpannor.

Sanering av legionella.

Metoder för att förhindra korrosion, belägg-

ningar, bakterier och alger i kylsystem