Avhärdningsfilter

Vid avhärdning utbyts råvattnets innehåll av kalk- och magnesiumsalter till motsvarande mängd natriumsalter vilka inte har de egenskaperna som kännetecknar hårt vatten.

När filtermassan är mättad med kalk- och magnesium-salter regenereras den med saltlösning.

Saltet driver ut de upp-samlade kalk- och magnesiumsalterna, vilka leds till avlopp, samtidigt som filtermassan laddas upp igen.


PRINCIPEN MÄNGDSTYRNING

En vattenmätare med impulsgivare på anläggningens utloppssida registrerar förbrukningen och sänder impulser till styrpanelen.

När vattenmängden som motsvarar kapaciteten på en filterkolonn är förbrukad startar styrpanelen en regeneration.

 

Kapacitet 1,2-100 m³/h per enhet