Cyklonseparator. Kapacitet: upp till 2.000 m³/h.

Cyklonseparatorn är konstruerad för att avlägsna fasta partiklar från vätskor

Separeringseffekten är beroende av flödeshastighetenoch partiklarnas egentyngd.

Via det tangentiella inloppet i den övre kammaren accelereras flödes-hastigheten innan vätskan leds in i separatorn.

Centrifugalkraften medför att partiklar med större tyngd än vätskan separeras och samlas upp i den undre kammaren.

Separeringsgraden varierar mellan 22-70 μm och är beroende på partiklarnas egentyngd,vid hög egentyngd uppnås en finare separeringsgrad.

De separerade partiklarna avlägsnas via en tidsstyrd automatisk ventilalternativt via en manuell ventil.

Den partikelfria vätskan avlägsnas via cyklonens centrum och

lämnar separatorn via topputloppet.

Separatorerna tillverkas i anslutningsstorlekar från ¾" upp till DN 450,

med en max kapacitet på 2.000 m³/h.

Separatorena tillverkas i rostfritt stål eller epoxibehandlat kolstål.