Humusfilter

Användning

Humusfilter används vid höga COD- värden samt filtrering av organiska ämnen.

Humus löser ut tungmetaller, ger korrosionsproblem, missfärgar vattnet, lukt och smak försämras.

I humusfiltret byts de negativt laddade humusresterna mot negativt laddade joner i jonbytar-mediet.

Humusfiltret avlägsnar minst 80% av vattnets innehåll av humus

 

Kapacitet 1,2-100 m³/h per enhet