Kolfilter

SPECIELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lukt smak- och färgproblem åtgärdas med hjälp av kolfilter.

 

Ett aktivt kolfilter används för vatten-rening av humus, fritt klor, kloramin, klordioxid, fenoler, organiska lösnings-medel och pecticider, BAM.

 

Kolfiltrering har stora användnings-möjligheter i industrin,på bryggerier, på vattenverk, privata hushåll och avloppsrening.

 

Kapacitet 1,2-100 m³/h per enhet