Mixed bed

Lämplig för polering av demineraliserat vatten som är producerat i en total-avsaltningsanläggning eller omvänd osmosanläggning.

Även tillämplig för framtagning av måttliga kvantiteter avdemineraliserat högkvalitativt vatten direkt från vattenverk.

 

MIXED-BED PRINCIPEN

Anläggningen innehåller en blandning av katjon och anjonbytare som är regenererade med saltsyra och natriumhydroxid var för sig.

När vattnet passerar genom den regenererade jonbytaren,

byts katjoner och anjoner mot väte och hydroxidjoner,

vilket ger ett demineraliserat vatten med en extremt låg konduktivitet.

 

Kapacitet 1-22 m³/h per enhet