Nanofilter

Nanofiltrering (NF) är en membranteknik,

som i sin konstruktion påminner om

omvänd osmos.

 

Nanofiltreringsmembran frånskiljer primärt divalenta joner och störremolekyler.

 En NF-anläggning placerar sig behandlings-mässigt mellan RO och UF.

 

Det finns ett brett program av helautomatiska nanofiltreringsanläggingar baseratpå moduluppbyggda standardsystem som möjliggör en optimal kundspecifik lösning.

 

Exempel på typiska användningsområden:

Dricksvatten: Reduktion av sulfat, klorid, fluorid, bakterier, bekämpningsmedel och partiell avhärdning utan användning av regenerationskemikalier.

Industriellt processvatten: Reduktion av färg och humus från ytvatten inom järn- och metallindustrin och pappersfabriker.

 

Kapacitet:  från  0,1 m³/h till 100 m³/h per modul