Påstryckfilter

ANVÄNDNING

Ett påstryckfilter är idealiskt till

filtrerings-uppgifter
där det ställs

stora krav på flöde, filtrering och

platsbehov.

Filtret har otaliga användnings-

möjligheter.

Det kan användas bl a till filtrering av fjärrvärme- och kylvatten,bassängvatten, cirkulationssystem, för filter till jonbytaranläggningar och många andra områden.

 

UPPBYGGNAD

Påstryckfiltret består av ett filterhus med lock.

Filterhuset är försett med en silkorg i vilken den utbytbara filterpåsen placeras.

Filtermodulen finns i PVC eller stål med polyetenbeläggning eller korrosionsbeständig färg, emalj, galvat eller rostfritt utförande.

 

FILTERPÅSAR

Filterpåsarna levereras med en portäthet från 1 my upp till 800 my.

Filterpåsarna utförs i polypropylen eller nylon, beroende på portätheten.

Filterpåsen är återanvändbar vilket gör påstryckfiltret till ett driftsekonomiskt alternativ till de traditionella patron- och sandfiltren.

 

FILTERPÅSAR SPECIAL

Filterpåsar ABS för oljeabsorbtion har en portäthet på 10 eller 50 my.

I filterkudde ABS kan mer än 500 olika kemikalier samt olja absorberas.

Filterpåse för kol och andra fyllningar finns för olika applikationer.

Filterpåse BDP är en specialpåse för bakterier och alger.

 

Kapacitet per filter: 5-22m³/h