Sandfilter

FUNKTION

Järn, mangan och mekaniska föroreningar samlas i filtermaterialet efter syresättning

Renspolning skall ske med jämna mellanrum.

Intervallerna mellan spolningarna, beror på råvattnets renhet.

KOMPRESSORENHET

Oavsett om filtret skall användas till avjärning, avmanganisering eller avsyrning, så skall råvattnet syresättas med luft.

SKÖLJPROGRAM

Efter omställning av anläggningens automatiska ventiler startas den programmerade luft- och vattensköljen.

När sköljprogrammet är klart, vilket tar ca 20 minuter, går anläggningen automatiskt i drift.

 

Kapacitet 1,2-100 m³/h per enhet