Självrensande filter/Automatfilter

Helautomatiska självrensande filter från för flöden från 0,5 l/min till 4500 m³/h
Avskiljningsgrader från 5 mikron till 3000 mikron.

Exempel på användningsområden:

Rening av råvatten från sjöar, älvar och åar.

Rening av processvatten.

Rening av kyltornsvatten m.m.