Totalavsaltning

TVÅ-KOLONN PRINCIPEN

Anläggningen består av en kolonn med starkt sur katjonbytare efterföljd av en kolonn med starkt basisk anjonbytare, som regenereras med saltsyra och natriumhydroxid.

Vid passage genom kolonnerna byts råvattnets upplösta salter mot väte- och hydroxidjoner, som bildar vatten.

 

ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

Grundmodulen är en komplett helautomatisk kvalitetsstyrd två-kolonnanläggning.

Den består av två kolonner med jonbytar-material och ett internt rörsystem med mätcell och automatiska ventiler.

Båda kolonnerna har en speciell 5-stegsventil, som säkrar en korrekt behandling av jonbytarnabåde under drift och under regeneration.

 

REGENERATION

När anläggningens kapacitet är förbrukad, skall den regenereras med saltsyra och natronlut.

Den programmerade regenerationen är automatisk och består av följande faser på båda kolonnerna: returspolning, syra- och lutinsug och skölj.

 

Kapacitet: 1,4-16 m³/h per enhet