Ultrafilter

Ultrafilter används för avskiljning av emulsioner, kolloider och suspenderade ämnen som är svåra att avskilja gravimetriskt.

Några exempel på användnings-områden är:
Rening av oljehaltigt vatten, rening och recirkulering av avfettningsbad, rening av färgvatten, koncentrering av latex eller färgpigment, trumlingsvatten,
slagvatten från fartyg.


Ultrafiltrering är en tryckdriven process där det förorenade vattnet pumpas med hög hastighet parallellt med membran-ytan.
Föroreningarna hålls tillbaka av membranet och koncentreras upp i en processtank.
Vid hög koncentration töms processtanken och membranen tvättas vid behov. Därefter påbörjas en ny filtreringscykel. Membran finns i pordiameter från 1 nm till 200 nm. Keramiska membran är speciellt lämpade för industriella tillämpningar tack vare sin goda beständighet mot kemikalier, pH, lösningsmedel och hög temperatur.

 

Kapaciteter från 30 till 4000 liter/timma per enhet

Tekniska data
Typ Kapacitet (l/h) Dimension (LxBxH mm)
UFR CB-01 30-50 1050x1100x1900
UFR CB-03 100-160 1050x1100x1900
UFR CB-07 250-360 1750x 950x1900
UFR CB-207 500-700 1950x1450x2000
UFR CB-19 700-1000 2900x 900x2450
UFR CB-219 1400-2000 2900x 900x2450
UFR CB-237 2000-4000 3000x1370x2770